Avalik teave

Tööpakkumised

Hetkel aktiivsed tööpakkumised puuduvad.

Täitmata ametikohad

Täitmata ametikohad puuduvad.

Korruptsiooni ennetamine

Riigihanked

Kättesaadavad riigihangete registrist.

Asutus 2024 aastas riigihankeid ei planeeri.

Tellitud uuringud ja analüüsid

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Jõustunud kohtulahendid

Jõustunud kohtulahendid puuduvad.

Kooli eelarve

Asutuse eelarvega saab tutvuda Tallinna linna kodulehel.

Järelvalvet teostavad asutused

Päästeamet — https://www.rescue.ee/et Tööinspektsioon — https://www.ti.ee/ Terviseamet — https://www.terviseamet.ee/et Andmekaitse Inspektsioon — https://www.aki.ee/et Keeleamet — https://www.keeleamet.ee/ Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet ja Keskkonnaamet — https://ttja.ee/ Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel.