Открытая информация

Предложения о работе

На данный момент предложений о работе нет.

Свободные должности

Свободные должности отсутствуют.

Предотвращение коррупции

Государственные закупки

Kättesaadavad riigihangete registrist.

Asutus 2024 aastas riigihankeid ei planeeri.

Заказные исследования и анализы

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Решения суда, вступившие в законную силу

Jõustunud kohtulahendid puuduvad.

Бюджет школы

Asutuse eelarvega saab tutvuda Tallinna linna kodulehel.

Учреждения, осуществляющие надзор

Päästeamet — https://www.rescue.ee/et
Tööinspektsioon — https://www.ti.ee/
Terviseamet — https://www.terviseamet.ee/et
Andmekaitse Inspektsioon — https://www.aki.ee/et
Keeleamet — https://www.keeleamet.ee/
Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet ja Keskkonnaamet — https://ttja.ee/
Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel.