Õpilaskodu

Koolis töötab õpilaskodu. Õpilaskodu põhiülesandeks on erivajadustega kasvandike igakülgne arendamine, eesmärgiga neid ette valmistada võimetekohaseks iseseisvaks eluks ja tööks. Seda ülesannet lahendatakse korrektsiooniliste ürituste läbiviimise teel, mis on suunatud laste arenguhäirete leevendamisele, isiksuse kujundamisele ja sotsiaalsele adaptatsioonile.

Õpilaskodu töötab 5 päeva nädalas. Õpilaskodusse võetakse vastu alates 1 kuni 9 klasside õpilasi, kes elavad Tallinnas ja väljaspool linna. Toimetuleku õppegruppides töötab kasvataja ja abikasvataja. Lapse elamine õpilaskodus on lapsevanematele tasuta.
Õpilaskodu töötab sanitaarhügieeninõuetele vastava päevakava alusel meditsiinitöötajate nõuannete järgi ja vastavalt koolitundide arvule.

Päevakava:

Kell 07:30 äratus
Kella 07:35 kuni 08:00 hommikutualett, voodite korrastus
Kella 08:00 kuni 08:20 hommikusöök, rühmatubade tuulutamine
Kella 08:20 kuni 08:30 koolitundideks ettevalmistumine, tundidesse minek
Kella 08:30 kuni 12:10 koolitunnid
Kella 12:10 kuni 12:30 lõuna
Kella 12:30 kuni 13:30 koolitunnid, mängud
Kella 13:30 kuni 16:00 puhkeaeg, mängud, jalutuskäik, huviringidest osavõtt
Kella 16:00 kuni 16:15 õhtuoode
Kella 16:30 kuni 17:30 jalutuskäik värskes õhus
Kella 17:45 kuni 18:30 korrektsioonitund
Kella 18:30 kuni 19:00 õhtusöök
Kella 19:00 kuni 19:45 puhkeaeg, mängud
Kella 19:50 kuni 20:45 iseteenindamine, õhtune tualett, ettevalmistumine magamaminekuks
Kell 21:00 öörahu