Õpilaskodu

Koolis töötab õpilaskodu. Õpilaskodu põhiülesandeks on erivajadustega kasvandike igakülgne arendamine, eesmärgiga neid ette valmistada võimetekohaseks iseseisvaks eluks ja tööks. Seda ülesannet lahendatakse korrektsiooniliste ürituste läbiviimise teel, mis on suunatud laste arenguhäirete leevendamisele, isiksuse kujundamisele ja sotsiaalsele adaptatsioonile.

Õpilaskodu töötab 5 päeva nädalas. Õpilaskodusse võetakse vastu alates 1 kuni 9 klasside õpilasi, kes elavad Tallinnas ja väljaspool linna. Toimetuleku õppegruppides töötab kasvataja ja abikasvataja. Lapse elamine õpilaskodus on lapsevanematele tasuta.
Õpilaskodu töötab sanitaarhügieeninõuetele vastava päevakava alusel meditsiinitöötajate nõuannete järgi ja vastavalt koolitundide arvule.

Päevakava:

Kell 07:30 — Äratus;
Kella 07:35 kuni 08:00 — Hommikutualett, voodite korrastus;
Kella 08:00 kuni 08:20 —  Hommikusöök, rühmatubade tuulutamine;
Kella 08:20 kuni 08:30 — Koolitundideks ettevalmistumine, tundidesse minek;
Kella 08:30 kuni 12:10 — Koolitunnid;
Kella 12:10 kuni 12:30 — Lõuna;
Kella 12:30 kuni 13:30 — Koolitunnid, mängud;
Kella 13:30 kuni 16:00 — Puhkeaeg, mängud, jalutuskäik, huviringidest osavõtt;
Kella 16:00 kuni 16:15 — Õhtuoode;
Kella 16:30 kuni 17:30 — Jalutuskäik värskes õhus;
Kella 17:15 kuni 17:30 — Koolitundideks ettevalmistumine;
Kella 17:45 kuni 18:30 — Korrektsioonitund;
Kella 18:30 kuni 19:00 — Õhtusöök;
Kella 19:00 kuni 19:45 — Puhkeaeg, mängud;
Kella 19:50 kuni 20:45 — Iseteenindamine, õhtune tualett, ettevalmistumine magamaminekuks;
Kell 21:00 — Öörahu;