Ajalugu

Tallinna Kadaka põhikooli ajalugu algab 1984. aasta kevadel. Alguses avati vene õppekeelega osakond Tallinna 1. Internaatkooli koosseisus.
Kooli direktor hr. Hurm taotles eraldi kooli avamist.

1984

1984. aastal Eesti Vabariigi Haridusministeerium võttis vastu otsuse uue kooli avamiseks endise Lasteaia Nr. 147 ruumides aadressil Järveotsa tee 33.
Hoone rekonstrueerimisest võtsid aktiivselt osa kooli töötajad ja tulevased õpilased. 4. märtsil 1984. aastal toimus Tallinna 3. Eriinternaatkooli pidulik avamine.

Kooli esimeseks direktoriks määrati E. Nitskaja.
Vastavalt Tallinna Linnavolikogu otsusele Nr. 67, 23. oktoober 1998, nimetati kool ümber Tallinna Õismäe Erikooliks.
Kool arenes edasi ja sündisid uued traditsioonid. Tallinna Linnavolikogu otsusega Nr. 45, 22. veebruar 2001, toimus Tallinna Õismäe Erikooli (Järveotsa tee 33) ja Tallinna Abikooli (endine Erikool – internaat Nr. 2, Tuisu 20) ühinemine.
Alates 1. septembrist 2001 kandis kool nime Õismäe Kool.

Alates septembrist 2013 jätkas kool oma õppetegevust renoveeritud kaasaegses koolihoones aadressil E. Vilde tee 120. Seoses kooli asukoha muutumisega on muutunud ka nimi.

2013

Õismäe Kool nimetati ümber Tallinna Kadaka Põhikooliks.

Terve kooli personal: pedagoogid, ringijuhid, eripedagoogid, logopeedid, psühholoogid, sotsiaalpedagoog, abiõpetajad ja tehniline personal oma meeskonnatöös püüavad luua soodsat keskkonda iga lapse arendamiseks, toetada lapse eluga toimetulekut. 

Kooli õpilaskodu ja pikapäevarühma kasvandikud on iga päev ümbritsetud sooja suhtumise ja hoolitsusega.

“Lapsed peavad elama ilu-, mängu-, muinasjuttude-, muusika-, joonistuste- ja kunstimaailmas”

Tallinna Kadaka Põhikooli pedagoogiline kollektiiv