Kuidas meie kooli õppima tulla?

Kool töötab põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi.

Vastuvõtt kooli toimub koolivälise nõustamismeeskonna otsuse alusel.

Koolivälise nõustamismeeskonna otsusest lähtuvalt õpivad lapsed lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppe tasemega klassides.

Meie kool on Tallinna Haridusameti alluvuses olev munitsipaalkool.