Lõpueksamid ja tasemetööd

2021/2022. õppeaasta lõpueksamid:

31.05Eesti keel (teise keelena)
07.06Matemaatika
14.06Tööõpetus