Lõpueksamid ja tasemetööd

2022/2023. õppeaasta lõpueksamid:

Koolieksamid toimuvad lihtsustatud õppe 9. klasside õpilastele.

02.06Eesti keel (teise keelena)
07.06Matemaatika
12.06Valikeksam (Tööõpetus)