Ürituste plaan

Kasvatustöö eesmärgid, mille käigus õpilane:

  • On integreerunud ühiskonda vastavalt oma võimalustele ja vajadustele;
  • Tunneb ja eristab traditsioonilisi väärtusi; (leppimatus vägivallaga, ümbritsevate austamine, tolerantne suhtumine teistesse kultuuridesse, tervislik eluviis, pereväärtused)
  • On kodumaa patrioot;
  • Hoiab ja väärtustab ümbritsevat keskkonda;
  • Oskab töötada meeskonnas;
  • Tunneb end koolis hästi;
  • On kindel endas ja oma võimalustes edukaks ning õnnelikuks eluks;