Koolist

Meie missioon: koolinoorte koolitamine, koolitamine, arendamine, korrigeerimine ja rehabiliteerimine, valmistades neid ette iseseisvaks eluks.

Tallinna Kadaka Põhikool 01

Eesmärgid:

  • Pakkuda põhiteadmisi, oskusi elus hakkama saamiseks, võimaluse korral iseseisvalt;
  • Lapse kui inimese uurimine ja arendamine, aidake planeerida tema edasist teed;
  • Viia koos spetsialistidega õppeprotsessis läbi süsteemne rehabilitatsioon;
  • Tõsta koolitöötajate erialaseid teadmisi ja oskusi, motiveerides neid enesearenguks ja aktiivsuseks;
  • Luua kaasaegne ja turvaline õpikeskkond;

Kompenseeriva õppe klassides ja eestkoste tundides õppivatele õpilastele ning vajadusel lihtsustatud hariduse omandajatele koostatakse individuaalne õppekava. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel võib kooli lõpetajatele anda õiguse saada 1 täiendav õppeaasta. Õpilastele tagatakse pedagoogiline tugi, logopeediline abi, psühholoogiline ja sotsiaalne abi, samuti mitmesugused meditsiiniteenused. Koolis on õpilasmaja, pikendatud päeva rühmad, huvigrupid ja juunis suvine puhkelaager.

Majutus õpilaskodus, eriteenused, ringide tunnid õpilastele on tasuta. Alates 2006. aastast on kool kuulunud tervislikku režiimi toetavate ja tervislikke eluviise propageerivate haridusasutuste võrku. Kadaka Tallinna Põhikool on aktiivne osaleja lastekunsti rahvusvahelistes ja riiklikes projektides, konkurssidel ja näitustel. Kool on staatuses munitsipaalkool ja allub Tallinna Haridusametile: Estonia pst 5a.
Tallinna Kadaka Põhikool 02