Перечень услуг и цены

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p 2 ja Tallinna Haridusameti põhimääruse § 8 lg 2 p 2 alusel.

Kehtestada alates 1. jaanuarist 2014 Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide, Tallinna Kopli Ametikooli ja Lasnamäe Lastekeskuse ruumide ja inventari kasutusse andmise ühe tunni (60 minutit) hinnad alljärgnevalt:

TeenusÜhikÜhiku hind (euro)
Klassiruumi kasutaminetund12,00
Suure aula kasutaminetund38,00
Väikese võimla kasutaminetund19,00
Söögisaali kasutaminetund16,00