Kooliprojektid

Taimejaht” Pihlakas ja võilill.

 • Teab bioloogilise mitmekesisuse mõistet;
 • Teab pihlaka ja võilille nimetust ning omadusi;
 • Teab loomi, linde ja putukaid, kes on bioloogilises ketis seotud pihlaka ja võilillega;
 • On teadlik bioloogilise mitmekesisuse säilitamise tähtsusest;

Kooliprojekt töötab rahvusvahelise projekti „Roheline kool” raames „Taimejaht”. Aasta jooksul õpilased jälgivad, uurivad ja õpivad tundma pihlakat, võilille ja kõiki elusorganisme, kes on nende kahe taimega seotud.

Meie ise – õpilaskodu kasvandikud.

 • Tutvuvad ohutustehnikaga olmekeemiaga töötamisel;
 • Valivad ja kasutavad vastavalt otstarbele vahendeid erinevate ruumide koristamiseks;
 • Saavad teadmisi sesoonse riietuse ja jalatsite puhastamise kohta;
 • Tutvuvad käsipesu ja pisiremondi teostamise järjestusega;
 • Tutvuvad köögis töötamise ohutustehnikaga;
 • Tutvuvad lihtsate roogade valmistamise tehnoloogiaga (juur- ja puuviljade puhastamine, tükeldamine erineval moel);

Mänguasjad– hooldusklasside õpilased.

 • Omab ettekujutust mänguasjadest;
 • Tunneb mänguasjad ära (nukk, auto, klotsid, pall);
 • Seostab sõna esemega, leiab ja toob nimetatud mänguasja;
 • Saab aru täiskasvanu kõnest, mis on esitatud koos žesti või pildiga;
 • Tegutseb koostöös täiskasvanutega ja teiste lastega;
 • Teeb erinevaid tegevusi esemetega sõnalise korralduse või näite abil;

Ohutu transport– TÕK õpilased.

 • Tunnevad erinevaid transpordiliike. Oskavad õigesti transporti klassifitseerida;
 • Tunnevad liiklusmärke (jalakäijate ülekäik, jalakäijate ülekäigutunnel, jalakäija/ jalgrattarada, ülekäik keelatud);
 • Valdavad mõisteid “reisija”, “jalakäija”, “juht”;
 • Tunnevad ohutu liiklemise reegleid tänaval (ülekäik sõiduteel, ohutu liiklemine kodu- ja kooliteel);
 • Jälgivad käitumisreegleid transpordis ja peatustes;

Aafrika 4–11 LÕK klasside õpilased.

 • Teab Aafrika mandril elavate rahvuste traditsioone ja kultuuriväärtusi;
 • Tunneb huvi selle mandri uudiste ja seal asetleidvate sündmuste vastu;
 • Mõistab ja võtab omaks teise nahavärviga inimesi, kes kannavad teist-sugust riietust ja kellel on meist erinevad harjumused ning kombed;

Kooliprojekt töötab rahvusvahelise projekti „Roheline kool” raames. Ülemaailmse kodakondsuse teema.